Žajač - Zívat
Jakoši se mi žajo 🔉 Nějak zívám.
Žbluchač
- Šplouchat
Želazo 🔉 - Železo
Žělina - Bylina
Želóny
- Zelený
Žółty
- Žlutý
Žym 🔉  - Půda
(země)
Žymjoki 🔉
- Brambory
Třič žymjoki 🔉 Strouhat brambory.
Žynich 🔉
- Ženich