Tady - Tu
Také - Tež
Takový
- Taki 🔉
Taky
- Tež
Talíř
- Talyř 🔉
Táhnout
- Čóngnyč 🔉
Támhle
- Hanej
Televize
- Televiza
Ten
- Tyn 🔉
Tenký
- Čynki 🔉
Teplý
- Čepły 🔉
Teta
- Čotka
Téct
- Čyc 🔉
Už to čeče? 🔉 Už to teče?
Tělo
- Čało 🔉
Je smladego čała 🔉 Má světlou barvu kůže.
Těsto
- Často
Často se už vyrušało 🔉 Těsto už vykynulo.
Těžký
- Čynžki 🔉
Tchán
- Šviger tata 🔉
Tchýně
- Šviger mama 🔉
Tlačit
- Čišč 🔉
Tma
- Čma
Po čmi každo krova čorno 🔉 Ve tmě je každá kráva černá.
Tráva - Trova
Trh
- Torg
Trhat
- Targač
Tričko
- Tryčko 🔉
Trouba
- Trómba 🔉
Trpět
- Črpěč 🔉
Trubka
- Rułka 🔉
Tříska
- Dřizga 🔉
Móm vbitóm dřizge 🔉 Mám zadřenou třísku.
Tu - Tady
Tudy
- Teryndy 🔉
Tupý
- Tympy 🔉
Tvrdohlavý
- Uparty 🔉
Týden
- Tydźyň 🔉