Šedý - Šivy
Šilhat
- Švidrač 🔉
Škvarek
- Špyrka
Šlapat
- Šłapač 🔉
Špaček
- Špok
Špek
- Špyrka
Šplouchat
- Žbluchač
Šroubek
- Šrubek
Šroubovák
- Šrubovak
Štědrý den
- Vilija 🔉
Štěstí
- Ščynšči 🔉
Gupi možeš byč,ale ščynšči mušiš měč 🔉 Nevadí,když jseš hloupý.Stačí mít štěstí.
Švestka
- Šlivka 🔉