Kabát - Kabot 🔉
Kalendář
- Kalyndoř 🔉
Kalhoty
- Galaty  🔉
Kancelář
- Kancnaryja 🔉
Kazit
- Psuč
Kámen
- Kamyň 🔉
Kbelík
- Kibel 🔉
Kde
- Kaj
Kdy
- Kědy 🔉
Kdyžtak
- Jaktóž 🔉
Kedluben
- Kelerub
Keř
- Křok 🔉
Klacek
- Patyk 🔉
Kladivo
- Kładźivo 🔉
Klempíř
- Klympjyř 🔉
Klika - Kluka
Kloub
- Kłymb 🔉
Klovat
- Cvokač
Kmotr
- Potek
Kmotra - Potka
Kněz
- Kšóndz 🔉
Kniha
- Kšónžka 🔉
Knoflík
- Knefel
Koberec
- Tepich 🔉
Kohokoliv
- Chočkogo
Koktat
- Zajynkač 🔉
Zajynko se 🔉 Koktá.
Koláč
- Kołoč 🔉
Koleje - Glajzy  🔉
Koleno
- Kolano
Kolik
- Kjela,Vjela
Kominík
- Kumiňoř 🔉
Kompot
- Kómpot 🔉
Kopřiva
- Pokřiva 🔉
Koryto
- Troki 🔉
Gupi jak troki 🔉 Hloupý jako štoudev.
Kost - Košč
Košile
- Košula  🔉
Kousat
- Gryšč 🔉
Kozel
- Cap
Králík
- Królik 🔉
Krocan
- Trušok 🔉
Krk
- Kark
Jechoł na złómani karku 🔉 Jel jako blázen.
Krůta
- Truška 🔉
Křída
- Krejda
Který
- Kěry 🔉
Kterýkoliv
- Chočkěry 🔉
Kudy
- Kěryndy 🔉
Kuchař
- Kuchoř
Kulhat
- Chrómač 🔉
Kůň
- Kóň 🔉
Kůra
- Skura
Kůže
- Skura
Kyselý
- Kisły 🔉
Kytice
- Bukěta