Začátek - Začóntek 🔉
Začít
- Začónč 🔉
Zahnout
- Zabočič 🔉
Zachránit
- Zachrónič 🔉
Zajíc
- Zajónc 🔉
Záclona
- Fjyranka 🔉
Záda
- Pleca
Zámečník
- Šlosoř 🔉
Závin
- Zavijok
Závist
- Zovišč 🔉
Závit
- Gvint 🔉
Zdvihat
- Dźvigač 🔉
Zedník
- Muloř 🔉
Zelený
- Želóny
Zelňačka
- Kapušnica
Zemřít
- Umřič 🔉
Zhasnout
- Zgasnyč 🔉
Zip
- Feršlus
Zítra
- Jutro
Zítřejší
- Jutřejši
Zívat
- Žajač
Jakoši se mi žajo 🔉 Nějak zívám.
Zkazit - Zepsuč
Zkažený - Zepsuty
Zlato
- Złoto 🔉
Zub
- Zymb 🔉
Zubař
- Zymbjoř 🔉
Třeba mi jišč do zymbjořa 🔉 Musím jít k zubaři.
Zvíře - Zvjyřok
Zvracet - Řigač 🔉