Na polu 🔉 - Venku
Starka by v leče fórt šedžiała na polu 🔉 Babička by v létě chtěla být pořád venku.
Napopřyk 🔉 - Napříč
Narymby 🔉 
- Naruby
Něbo
- Nebe
Nědovno
- Nedávno
Nědźela 🔉 - Neděle
Něchcyncy 🔉 - Nechtíc

Něskoro
- Pozdě
Něskoři 🔉
- Později
Ni - Ne
Niby 🔉
- Prý
Nima 🔉
- Není
Niž 🔉
- Než
Nocňok
- Nočník
Noga 🔉
- Noha
Notura
- Povaha
Notura mu to nědała 🔉 Nemohl si pomoci.
Nožice 🔉
- Nůžky
Nónšč 🔉
- Najít
Nóž 🔉
- Nůž