Ščana 🔉 - Stěna
Ščynšči 🔉
- Štěstí
Gupi možeš byč,ale ščynšči mušiš měč 🔉 Nevadí,když jseš hloupý.Stačí mít štěstí.
Šedźeč 🔉 - Sedět
Šikjyra 🔉
- Sekera
Šikorka 🔉
- Sýkora
Šiněc
- Modřina
Šiňok 🔉
- Hřib kovář
Šivy
- Šedý
Šklónka 🔉
- Sklenice
Škło 🔉
- Sklo
Škut
- Chlup
Šlivka 🔉
- Švestka
Šlosoř 🔉
- Zámečník
Šłapa 🔉
- Chodidlo
Šłapač 🔉
- Šlapat
Šmjych 🔉
- Smích
Šnajder
- Prak
Špok
- Špaček
Špyrka
- 1.Špek
              2.Škvarek
Šrubek
- Šroubek
Šrubovak
- Šroubovák
Štróm 🔉
- Elektrický proud
Šupka
- Slupka
Švidrač 🔉
- Šilhat
Šviger mama 🔉
- Tchýně
Šviger tata 🔉
- Tchán
Švjat
- Svět
Švjatło 🔉
- Světlo
Švjyčič 🔉
- Svítit
Švjyčka 🔉
- Svíčka