Vápno - Vopno
Vázat
- Vjónzač 🔉
Včela
- Včoła 🔉
Včera
- Včora
Včerejší
- Včorajši
Večeře
- Věčeřa
Vejce
- Vajco
Velký
- Vělki 🔉
Venku - Na polu 🔉

Starka by v leče fórt šedžiała na polu 🔉 Babička by v létě chtěla být pořád venku.
Veverka - Věvjórka 🔉
Vědět
- Vědźeč 🔉
Věnec
- Viněc 🔉
Vězení
- Harest
Vidět
- Vidźeč 🔉
Vidźoł žech go 🔉 Viděl jsem ho.
Více
- Bardźi 🔉
Víra
- Vjara
Vítr
- Vjater
Vlak
- Cug
Vlas - Vłos 🔉
Vlasec
- Myrglas 🔉
Vlaštovka
- Jaskółka 🔉
Vlažný
- Letni 🔉
Vlk
- Vilk 🔉
Vloni
- Łóni 🔉
Vodováha
- Vaservoga
Voják
- Vojok
Vosa
- Łosa 🔉
Vosí hnízdo
- Łošo baňa 🔉
Vousatý
- Fusaty
Vrabec
- Vróbel 🔉
Vrata - Vrota 🔉
Vrána
- Vróna 🔉
Vrtačka
- Bormašina
Vrták
- Borek 🔉
Všude
- Všyndźi 🔉
Výloha
- Auslaga
Výmluva
- Vymóvka 🔉
Vzduch
- Luft
Vzduchovka
- Lufčok