Vachovač - Hlídat
Vajco
- Vejce
Varga
- Ret
Mo zvěšónóm varge 🔉 Je uražený (nespokojený,nelíbí se mu to).
Vaservoga
- Vodováha
Včoła 🔉
- Včela
Včora
- Včera
Včorajši
- Včerejší
Vercajg
- Nářadí
Věčeřa
- Večeře
Vědźeč 🔉
- Vědět
Vělki 🔉
- Velký
Věšeli
- Svatba
Věvjórka 🔉
- Veverka 
Vidźeč 🔉
- Vidět
Vidźoł žech go 🔉 Viděl jsem ho.
Vilija 🔉
- Štědrý den
Vilk 🔉
- Vlk
Viněc 🔉
- Věnec
Vjara
- Víra
Vjater
- Vítr
Vjela
- Kolik
Vjosna
- Jaro
Vjónzač 🔉
- Vázat
Vłos 🔉
- Vlas
Vojok - Voják
Vopno
- Vápno
Vóngli 🔉
- Uhlí
Vóřt 🔉
- Salám
Mjoł nogi z vóřtu 🔉 Vrávoral (byl opilý).
Vrota 🔉
- Vrata
Vroz - Spolu
Šli my tam vroz 🔉 Šli jsme tam spolu.
Vróbel 🔉
- Vrabec
Vróna 🔉
- Vrána
Všyndźi 🔉
- Všude
Vtorek
- Úterý
Vymóvka 🔉
- Výmluva
Vyndka 🔉
- Udice
Vyndzok 🔉
- Udírna
Vyndzóne 🔉
- Uzené
Vyndźič 🔉
- Udit