Jablečné víno - Jabčok
Jablko
- Jabko
Jabloň
- Jabłóň 🔉
Jahoda
- Jagoda 🔉
Jak
- Jako
Jako tako 🔉 Jakž takž.
Jakkoliv - Chočjako
Jakýkoliv
- Chočjaki 🔉
Jalovec - Jałověc 🔉
Jaro
- Vjosna
Jasan
- Jašyň 🔉
- Jo
Ječmen
- Jynčmyň 🔉
Jed
- Tručina
Jednou
- Roz
Jehla
- Jegła 🔉
Jeho
- Jego
Jelen
- Jelyň 🔉
Jen
- Jyny 🔉
Jenom
- Jyny 🔉
Ještě
- Ješče
Jet
- Jechač
Jiný
- Jinši 🔉
Jídlo
- Jedzyni 🔉
Jíst
- Ješč 🔉
Jít
- Jišč 🔉