"Po našimu" je dialekt,který se vyskytuje na území Těšínska a jeho okolí.Je označován jako nářečí tzv. česko-polského smíšeného pruhu a řadí se mezi slezské dialekty.Kromě češtiny a polštiny se v něm prosazuje i vliv slovenštiny a němčiny.Neexistuje jednotná forma a v jednotlivých místech kraje se mluví trochu odlišně.V tomto slovníku bych rád zachytil mluvu v mé rodné obci,Návsí.Tak,jak jsem ji poznal asi od sedmdesátých let minulého století.Výrazy,které se používají odlišně v jiných částech kraje v tomto slovníku nezachycuji.Dnešní mladší generace již tento dialekt používají stále míň a rád bych touto formou alespoň trochu přispěl k zachování dědictví našich předků.

Nářečí po našimu se vyskytuje pouze v ústní podobě,žádná oficiální psaná forma neexistuje.Rozhodl jsem se pro českou formu pravopisu,kdy např. místo polského sz,cz píši české š a č.Jediné hlásky,které zde používám a v češtině je neznáme,jsou ł,dź a ó (nejedná se zde o dlouhé české ó).Jejich mluvená forma snad bude zřejmější z přiložené výslovnosti u jednotlivých slovníkových hesel.