Dále - Dali 🔉
Dáseň
- Dźónsło 🔉
Dát
- Dač
Dcera
- Cera
Den
- Dźyň 🔉
Déle
- Deli 🔉
Deštník
- Parazol
Déšť
- Dešč
Dělník
- Robotnik 🔉
Dítě
- Dźecko 🔉
Dluh
- Dłóg 🔉
Dnes
- Dźišo 🔉
Jako na dźišo? 🔉 Jak se dneska vede?
Dokola - Dołokoła
Dolů - Dołu 🔉
Dopoledne
- Dopołedňa 🔉
Dovolená
- Łorlap 🔉
Dostat
- Dostač
Drát
- Drót  🔉
Druhý - Drugi 🔉
Dub
- Dymb 🔉
Důchod
- Pyndzyja 🔉
Je už na pyndzyji 🔉 Je už v důchodu.
Důchodce - Pyndzyjonista 🔉
Dům
- Chałpa 🔉
Dveře
- Dvjyře 🔉