Čakač - Čekat
Čało 🔉
- Tělo
Je smladego čała 🔉 Má světlou barvu kůže.
Často
- Těsto
Často se už vyrušało 🔉 Těsto už vykynulo.
Čekulada
- Čokoláda
Čepły 🔉
- Teplý
Čišč 🔉
- Tlačit
Čłověk 🔉
- Člověk
Čma
- Tma
Po čmi každo krova čorno 🔉 Ve tmě je každá kráva černá.
Čopka 🔉
- Čepice
Čorny
- Černý
Čosnek
- Česnek
Čotka
- Teta
Čóngnyč 🔉
- Táhnout
Čtvortek
- Čtvrtek
Čyc 🔉
- Téct
Už to čeče? 🔉  Už to teče?
Čymu 🔉
- Proč
Čynki 🔉
- Těsný
Čynžki 🔉
- Těžký
Čyň 🔉
- Stín
Čyrpěč 🔉
- Trpět
Čyrvóny
- Červený