Salám - Vóřt 🔉
Mjoł nogi z vóřtu 🔉 Vrávoral (byl opilý).
Salát - Sałot 🔉
Salónek (v restauraci) - Ekstróvka 🔉
Sádra - Gips 🔉
Sám
- Sóm 🔉
Sedět
- Šedźeč 🔉
Sekera
- Šikjyra 🔉
Skácený
(strom) - Zetňónty 🔉
Skácet
(strom) - Zetnyč 🔉
Schod
- Schód 🔉
Siréna
- Syryna 🔉
Zkjylši je słychač syryne 🔉 Odněkud je slyšet siréna.
Sklenice
- Šklónka 🔉
Sklo
- Škło 🔉
Sladký
- Słodki 🔉
Slaný
- Słóny 🔉
Slepice
- Kura 🔉
Slon
- Słóň 🔉
Sloup
- Sup
Na supě šedźoł ptok 🔉 Na sloupu seděl pták.
Slunce
- Słónko 🔉
Slupka
- 1.(obecně) Šupka
             
2.(od brambor) Łoškrabina 🔉
Smích
- Šmjych 🔉
Smrk
- Smrek
Soused
- Sómšod 🔉
Spolu
- Vroz
Šli my tam vroz 🔉 Šli jsme tam spolu.
Srna
- Sarna
Srnec
- Sarňok
Stále
- Fórt 🔉
Stát
- Stoč
Stěna
- Ščana 🔉
Stín
- Čyň 🔉
Straka - Stroka
Strana
- Stróna 🔉
Střed
- Postřodek
Středa
- Střoda
Studna
- Studňa
Stůl
- Stół 🔉
Strýc
- Ujec
Sůl
- Sól 🔉
Svatba
- Věšeli
Svetr
- Sveter
Svět
- Švjat
Světlo
- Švjatło 🔉
Svíčka
- Švjyčka 🔉
Svítit
- Švjyčič 🔉
Svůj - Svój 🔉
Sýkora
- Šikorka 🔉