Hamovač - Brzdit
Hanej
- Támhle
Harest
- Vězení
Havjyř 🔉
- Horník
Hok
- Hák
Hónym 🔉
- Rychle
Hóštač 🔉
- Houpat
Hóštačka 🔉
- Houpačka
Hyrč 🔉 - Boule