Anděl - Aňół 🔉
Ano - Ja
Anténa
- Antyna 🔉
Asi
- Jisto 🔉