Had - Gad
Hajný
- Gojny 🔉
Haluška
- Gałuška 🔉
Hasič
- Fajerman
Hák
- Hok
Heřmánek
- Kamelki 🔉
Hlad
- Głod 🔉
Hlas
- Głos 🔉
Hlava
- Głova 🔉
Co nima v głovje,muši byč v nogach 🔉 Co není v hlavě,musí být v nohách.
Móm z tego głove v parlamenče 🔉 Mám z toho úplně zamotanou hlavu.
Hlaveň - Lauf
Hlavně - Głóvně 🔉
Hledat - Chladač
Hlídat
- Vachovač
Hloupý
- Gupi 🔉
Hnízdo
- Gňozdo 🔉
Hodit
- Chynyč 🔉
Hodně
- Kupa
Holub
- Gołymb 🔉
Hora - Góra 🔉
Horník
- Havjyř 🔉
Hořký
- Gořki 🔉
Hospodář
- Gazda
Nima gazdy 🔉 Není,kdo by se o to postaral.
Hospodářství
- Gazdóvka 🔉
Chytnył se gazdóvki 🔉 Začal se starat o hopodářství.
Hostina - Goščina 🔉
Houpat
- Hóštač 🔉
Houpačka
- Hóštačka 🔉
Hovězí
- Łovjynžina 🔉
Hranatý
- Kančaty
Hrách
- Groch
Hrdlička
- Łorlička 🔉
Hrnec
- Garněc
Třeba mi myč garce.Musím umýt nádobí.
Hrnek
- Gornek
Hrob
- Grób 🔉
Hruška
- Gruška
Hřbitov
- Kěrchóv 🔉
Hřib hnědý
- Półgřibek 🔉
Hřib kovář
- Šiňok 🔉
Hřib žlutomasý
- Zajónček 🔉
Houser
- Gynšor 🔉
Husa
- Gynš 🔉